Abm ekonomik

ABM ekonomik

Adresa štamparije

Desanke Maksimović 26, Novi Sad, Srbija

Adresa e-pošte

abmekonomikns@gmail.com

Telefoni

+381 65 8944829
+381 65 2334444

PIB

100448855

Matični broj

54836309

Kontaktirajte nas