Usluge koje nudimo


Offset Štampa

Paleta naših usluga je pred Vama i iskreno se nadamo da ćete u njoj prepoznati svoju potrebu za štampanim materijalom: Vizit karte, Blokovska roba, Memorandume, Letke, Brosure, Kataloge, Fascikle, Prospekte, Pozivnice, Diplome, Koverte, Plakate, Casopise, Knjige, Kalendare...pogledajte link

Dizajn

Za vas radimo: logo dizajn, dizajn propagandnog materijala, razvoj vizuelnog identiteta firme, idejna rešenja svih vrsta štampe - brošura, kataloga, knjiga, časopisa, reklama za casopise, bilborda, prelom i DTP, priprema za štampu, skeniranje, Web dizajn...pogledajte link

Samo poželite!

Grafička priprema

Grafička priprema omogućuje prijenos najrazličitijih originala (dizajnerskih rješenja) u oblik pogodan industrijskoj reprodukciji na materijale kao što su papiri, plastične folije, kartoni itd.

  • prelom i DTP
  • pripreme za offset i direktnu štampu
  • elektronska montaža "on plate" do formata B1
  • izrada probnih otisaka
  • izrada knjige standardaGrafička dorada

Grafička dorada je završna faza grafičke proizvodnje u kojoj proizvod dobija svoj konačni izgled i oblik prikladan za upotrebu.
Usluge koje pružamo u grafičkoj doradi su: štancanje, savijanje, numeracija, perforacija, blindruk, bigovanje....pogledajte link