Vrste papira

 

Standardni formati papira:

  A Serija Formata B Serija Formata C Serija Formata
dimenzija
u mm u inches u mm u inches u mm u inches
0 841 × 1189 33.1 × 46.8 1000 × 1414 39.4 × 55.7 917 × 1297 36.1 × 51.1
1 594 × 841 23.4 × 33.1 707 × 1000 27.8 × 39.4 648 × 917 25.5 × 36.1
2 420 × 594 16.5 × 23.4 500 × 707 19.7 × 27.8 458 × 648 18.0 × 25.5
3 297 × 420 11.7 × 16.5 353 × 500 13.9 × 19.7 324 × 458 12.8 × 18.0
4 210 × 297 8.3 × 11.7 250 × 353 9.8 × 13.9 229 × 324 9.0 × 12.8
5 148 × 210 5.8 × 8.3 176 × 250 6.9 × 9.8 162 × 229 6.4 × 9.0
6 105 × 148 4.1 × 5.8 125 × 176 4.9 × 6.9 114 × 162 4.5 × 6.4
7 74 × 105 2.9 × 4.1 88 × 125 3.5 × 4.9 81 × 114 3.2 × 4.5
8 52 × 74 2.0 × 2.9 62 × 88 2.4 × 3.5 57 × 81 2.2 × 3.2
9 37 × 52 1.5 × 2.0 44 × 62 1.7 × 2.4 40 × 57 1.6 × 2.2
10 26 × 37 1.0 × 1.5 31 × 44 1.2 × 1.7 28 × 40 1.1 × 1.6

 

 

 

 

KUNZDRUK PAPIRI
Dvostrano premazni papiri i kartoni Gloss/Matt
Namena: kalendari, omoti za knjige, luksuzna izdanja, publikacije, enciklopedije, brošure, umetničke knjige, godišnji izveštaji.
Karakteristike: obostrano trostruko premazni papiri; mat i sjajni; odlične beline.
Gramatura: 90-350 gr/m2 Format: A1, B1

OFSETNI PAPIR
Namena:knjige, sveske, časopisi, promotivni materijali.
Karakteristike: bezdrvni, nepremazni papir .
Gramatura: 70-100,120gr/m2.
Dimenzije: - tabaci: A1,B1

Nepremazni kartoni OFSETNI KARTON
Namena: pregradni i evidencioni kartoni, sveske, fascikle i sl.
Karakteristike: bezdrvni, beli, nepremazni ofsetni karton.
Gramatura: 140-250 gr/m2
Format: B1

Premazni kartoni

- Printokard
Namena: ambalaža za prehrambene, kozmetičke i druge proizvode, čestitke, karte...i
Karakteristike: dvostruko premazni karton sa belom poleđinom.
Gramatura: 260, 300, 325 gr/m2 Format: B1

- Bindekot
Namena: korice za knjige, sveske, fascikle, i sl.
Karakteristike: premazni karton; prednja strana sjajna, poleđina mat.
Gramatura: 160-315 gr/m2 Format: A1 i B1

SAMOLEPIVI PAPIRI

Namena: sve vrste etiketa i nalepnica: cene, informacione etikete, nalepnice za poštanske pošiljke i sl.
Karakteristike: bezdrvni, mat, nepremazni, gladak, beli papir; kalendriran.
Gramatura: 80 gr/m2 Dimenzije: tabaci: B1 i B2 Vrste: beli i bojeni ac

Briliant Namena: visoko kvalitetne etikete, čestitke, vizit karte. Karakteristike: visoko sjajni, bezdrvni, beli liveno premazni papir. Gramatura: 80 gr/m2 Format:- tabaci:.B1 i B2

SPECIJALNI PAPIRI “Fedrigoni”

1 Specijalni papiri namenjeni komercijalnoj i ličnoj upotrebi. Pogodni su za offset i digitalnu štampu, takođe i za kancelarijsku upotrebu.
2. Nepremezni specijalni papiri i kartoni koji u svojoj strukturi imaju različita pregovanja. Namenjen je za ambalažu i obeležavanje proizvoda, za digitalnu štampu, izdavaštvo.

Papiri koji se koriste na visoko zahtevnom tržištu poslovne komunikacije
Napomena: Pored navedenih vrsta, postoji mogućnost specijalnih porudžbina.

HROMO KARTONI Umka Color
Namena:. ambalaža za prehrambene proizvode, kozmetiku, farmaceutske proizvode, sredstva za higijenu i sl.
Karakteristike: belo sivi bezdrvni karton Gramatura: 230,250,280,300,320,350,400
Format: 71x101;

“Mayr Melnhof” Koliprint Namena: ambalaža za prehrambene proizvode, kozmetiku, farmaceutske proizvode, sredstva za higijenu i sl.
Karakteristike: belo sivi bezdrvni karton.
Gramatura: 230,250,280,300,320,350
Format: 71x101; 101x71;

PAPIRI ZA ETIKETE Jednostrano premazni papiri - Alkalni
Namena: etikete za povratnu i nepovratnu ambalažu (pivske flaše, flaše za mineralne vode, sokove i sl) Karakteristike: jednostrano premazni, bezdrvni, vodo-otporan etiketni papir; odlične beline, sjaja i neprozirnosti.
Gramatura: 68,70,75,80 gr/m2.
Format: 100x70; 70x100 Vrste: glatki i pregovani