Offset štampa

Offset štampa omogućava primenu višebojne štampe na raznim materijalima.

Ovom tehnologijom možemo preneti najzahtevnija rešenja na razne proizvode kao što su:

  • letci
  • brošure
  • plakati
  • memorandumi
  • blokovi
  • knjige
  • flajeri
  • etikete
  • časopisi
  • kalendari
  • mape
  • fascikli
  • razglednice
  • pozivnice

Offset štampa je postupak umnožavanja kojim se delovanjem pritiska u mašini za štampanje prenosi obojena slika originala sa štamparkse forme na podlogu posredstvom gumene podloge (pojam OFFSET). Offset štampa je glavna tehnologija štampe koju koristimo u štampariji ABM Ekonomik, a omogućuje visokokvalitetnu reprodukciju višebojnih višetonskih originala.

BLINDRUCK (RELJEFNI TISAK)

Blindruck omogućava postizanje efekta trodimenzionalnosti štampe.
Koristi se kod izrade memoranduma, posetnica, diploma, kataloga..

ŠTANCOVANJE

Štancovanje omogućava postizanje željenog oblika proizvoda koji se ne može ostvariti rezanjem na nožu. Koristi se kod izrade proizvoda (fascikle, etikete, ambalaže, kutije) koji imaju oblik (npr. krug, elipsa..).

PLASTIFIKACIJA

Nanošenje tanke PVC folije (sjajna ili mat) na zadani materijal je metod koji pruža duži vijek trajanja proizvoda, zaštitu, i ujedno vizuelni i estetski utisak je mnogo lepši.