Grafička dorada


Grafička dorada

je završna faza grafičke proizvodnje u kojoj proizvod dobija svoj konačni izgled
i oblik prikladan za upotrebu.

OSNOVNI POSTUPCI grafičke dorade koje obavljamo su:
- Rezanje araka na određenu veličinu
- Savijanje araka po zadanoj shemi na određenu veličinu
- Sakupljanje (sabiranje araka)
- Uvez - ljepljeni, klamani, spiralni i uvez letvicom: postupak
sjedinjavanja araka u cjelinu ljepilom, klamerima, spiralom, letvicom
- blindruk

SPECIJALNI POSTUPCI grafičke dorade koji se izvode su:
- Bigovanje (ivičenje proizvoda radi lakšeg savijanja na gotovu veličinu)
- Perforacija (bušenje proizvoda radi lakšeg kasnijeg razdvajanja)
- Numeracija (otiskivanje brojeva radi evidencije: ulaznice, kuponi i sl.)
- Bušenje
- Ćoškanje (zaokruživanje)
- Zarezivanje